SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Jak co roku, przy składaniu rocznego zeznania podatkowego możecie Państwo przekazać 1% Waszego podatku na wybraną organizację pożytku publicznego. Nie ma potrzeby wpłacania żadnych pieniędzy, Urząd Skarbowy zrobi to za Was. Należy tylko wskazać wybraną organizację i jej numer KRS w rozliczeniu PIT. Przekaż swój 1%!

 

Szkoła Podstawowa nr 5 im. W. Broniewskiego w Płocku – wskaż w PIT jako organizację pożytku publicznego

Stowarzyszenie Rodziców na Rzecz Pomocy Szkołom „Przyjazna Szkoła”,

KRS 0000031762,

dopisując w informacji uzupełniającej:

Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku, 500000026122.

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski