SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

              

Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Obiektywem w Broniewskiego” rozstrzygnięty! 
Na konkurs wpłynęły 83 prace z 6 płockich szkół oraz 2 szkół z powiatu płockiego.

Wyniki

I miejsce – Karol Bilski
Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku

II miejsce – Natalia Stefańska
Szkoła Podstawowa w Czermnie

III miejsce – Weronika Iwaszkiewicz
Szkoła Podstawowa nr 23 w Płocku

wyróżnienie – Jan Gontarek
Szkoła Podstawowa nr 20 w Płocku

wyróżnienie – Marta Marcinkowska
Szkoła Podstawowa w Czermnie

wyróżnienie – Gabriela Kraśniewska
Szkoła Podstawowa w Bielsku

wyróżnienie – Patryk Pazdrak
Szkoła Podstawowa nr 12 w Płocku

wyróżnienie – Paulina Kamińska
Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku

wyróżnienie – Antonina Wasilewska
Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku

wyróżnienie – Tatiana Misiak
Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku

wyróżnienie – Julia Barańska
Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku

Uwaga! Zmiana terminu!

Uroczyste wręczenie nagród i wyróżnień oraz otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 30 września 2022 roku
– o godzinie uroczystości zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie.

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski