SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Projekt Naucz mnie Mamo, naucz mnie Tato
napisany przez Marzennę Matkowską, a finansowany przez Fundację „Fundusz Grantowy dla Płocka”
realizowany był w naszej szkole od listopada 2018r. Dzięki  zaangażowaniu rodziców i dzieci  udało się zorganizować wiele ciekawych spotkań,
w których uczestniczyli, dzieci, rodzice, nauczyciele, a także mieszkańcy naszej dzielnicy.

>>>więcej o realizacji Projektu<<<


Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski