SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl
Uroczyste zakończenie
Roku Szkolnego 2018/2019
w Szkole Podstawowej nr 5 w Płocku
odbędzie się 19 czerwca 2019r. wg następującego porządku:

 8.00 - uczniowie klas III - oddziały gimnazjalne;
 9.00 - uczniowie klas: VIIIa, VIIa, VIIb;
 10.00 - uczniowie klas I-VI.
*Spotkanie w sali gimnastycznej SP nr 5

Dyrektor Szkoły


Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski