SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

21 lutego obchodzimy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

Członkowie koła polonistycznego pamiętają,
że język polski to nasze wspólne dobro i wszyscy powinniśmy o niego dbać,
że jest częścią każdego z nas – mówimy nim niemal od urodzenia,
w nim myślimy, śnimy, kłócimy się i wyrażamy miłość.


Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski