SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Komunikat Dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku
w sprawie odwołania Dnia Otwartego
dla Pierwszoklasistów i ich Rodziców

W związku ze stwierdzeniem pojawienia się w Polsce koronawirusa,
mając na uwadze bezpieczeństwo uczestników
odwołuję Dzień Otwarty, który miał odbyć się 17.03.2020r.

Decyzja ta ma charakter profilaktyczny
w celu uniknięcia skutków i konsekwencji wynikających z tego zagrożenia.


Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski