SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Szanowni Państwo!

W związku z pandemią COVID-19
rozpoczęcie nowego roku szkolnego będzie się odbywało,
zgodnie z zaleceniami, w reżimie sanitarnym w następujących godzinach:

kl. Ia,b - godz.8.00;

kl. IIa,b - godz. 9.00;

kl. IIIa,b - godz. 9.30;

kl. IVa,b i kl. Va - godz.10.00;

kl. VIa,b,c - godz.10.30;

kl. VIIa,b - godz. 11.00;

kl. VIIIa,b - godz. 11.30.

Na uczniów poszczególnych klas przy wejściu będą czekali wychowawcy, którzy poprowadzą ich do klasopracowni.

Do szkoły mogą wejść jedynie rodzice uczniów klas I i IV, zaopatrzeni w prawidłowo nałożone maseczki i po zdezynfekowaniu rąk.
Pozostali rodzice, którzy przyjdą z dziećmi, oczekują na nie przed placówką.

Pod koniec tygodnia prześlę Państwu procedury organizacji pracy szkoły i poproszę o zapoznanie się z nimi.

                                                                                                                                                                                     Z poważaniem
                                                                                                                                                                                      E. Tyszka


Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski