SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Pamiętamy o przeszłości

1 września przedstawiciele naszej szkolnej społeczności zapalili znicze z okazji Dnia Weterana na grobie żołnierzy poległych we wrześniu 1939 r. Pamiętaliśmy także o 100. rocznicy bohaterskiej obrony naszego miasta przed bolszewikami, za którą Płock otrzymał Krzyż Walecznych. Patron naszej szkoły - Władysław Broniewski należał do najdzielniejszych oficerów biorących udział w wojnie 1920 roku, czego dowodem było nadanie mu najwyższego odznaczenia wojskowego - Virtuti Militari oraz czterokrotnego Krzyża Walecznych. O tych chlubnych kartach jego życiorysu przypomina okolicznościowa wystawa przygotowana przez członków koła polonistycznego.

 

 

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski