SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl
Pracownicy administracji:
- Agnieszka Tarka-Piekarska – kierownik administracyjny
- Justyna Sawicka – pomoc administracyjna/zwolnienie
- Justyna Kucharska – sekretarz szkoły/zwolnienie
- Joanna Galaszewska - intendent/zastępstwo.
__________ _  _  _  __________
 
Pracownicy obsługi/kucharki:
- Barbara Panewska
- Danuta Boguszewska
- Ewa Piotrkowska
__________ _  _  _  __________
 
Konserwatorzy:
- Bogdan Banach
- Artur Kobierzycki
- Marcin Żurek
__________ _  _  _  __________
 
Woźne:
- Anna Rosiak
- Agnieszka Matlęga
- Małgorzata Rajewska
- Arleta Flak
- Bogumiła Wójtewicz
__________ _  _  _  __________

Dozorca:
-
Marek Siemionow

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski