SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4   tel. 24 262-31-08   fax. 24 269-65-05
Pracownicy administracji:
- Agnieszka Tarka-Piekarska – kierownik administracyjny
- Justyna Sawicka – pomoc administracyjna
- Justyna Kucharska – sekretarz szkoły
- Iwona Słupecka – intendent/zwolnienie
- Joanna Galaszewska - intendent/zastępstwo.
__________ _  _  _  __________
 
Pracownicy obsługi/kucharki:
- Marela Borecka
- Barbara Panewska
- Ewa Piotrkowska
__________ _  _  _  __________
 
Konserwatorzy:
- Bogdan Banach
- Artur Kobierzycki
- Marcin Żurek
__________ _  _  _  __________
 
Woźne:
- Anna Rosiak
- Małgorzata Rajewska
- Halina Flak
- Danuta Boguszewska
- Barbara Gościniak
- Katarzyna Ślusarczyk
- Bogumiła Wójtewicz
- Małgorzata Kryszczak
__________ _  _  _  __________

Dozorca:
-
Marek Siemionow
- Małgorzata Kryszczak

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski