SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

logo

20 czerwca 2015 roku odbyły się w Radziwiu Dzielnicowe Starożytne Igrzyska Sportowe. Ich realizacja była możliwa dzięki zaangażowaniu trzech nauczycielek Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku: Anny Michalskiej, Marty Lewandowskiej i Izabeli Bitkowskiej, które zawiązały nieformalną grupę Pracujmy Razem i wystąpiły z wnioskiem o dotację do Funduszu Inicjatyw Lokalnych FIO Mazowsze Lokalnie. Dzięki zaangażowaniu grupy oraz dzięki wsparciu przyjaciół, nauczycieli, wolontariuszy mogliśmy wziąć udział w tym niezwykłym wydarzeniu.

igrzyska1minDzielnicowe Starożytne Igrzyska Sportowe to projekt, w ramach którego zostały przeprowadzone zawody wzorowane na starożytnych igrzyskach olimpijskich. Program i ceremoniał nawiązywał do antycznej tradycji greckiej, zarówno pod względem konkurencji sportowych, regulaminów igrzysk, przepisów oraz oprawy artystycznej. Imprezie towarzyszyły dodatkowe konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej, związane z tradycją olimpijską i mające oddziaływać w sferze intelektualnej, estetycznej i etycznej. Zawody zaczęły się na terenie boisk typu Orlik przy Szkole Podstawowej nr 5 w Płocku od ceremonii rozpoczęcia igrzysk, przywitania olimpijczyków, przyrzeczenia zawodników i części artystycznej. Później zostały rozegrane poszczególne konkurencje: antyczna lekkoatletyka - boiska, inne konkurencje - sala gimnastyczna i budynek SP nr 5 w Płocku. Na boiskach zmagania koordynowali nauczyciele w-f i spiker zawodów, który ogłaszał konkurencje, wzywał do dekoracji oraz informował o historycznych aspektach rozgrywanych konkurencji. Po rozegraniu wszystkich konkurencji na boiskach i w szkole, nastąpiło podsumowanie i uroczyste wieńczenie zwycięzców wraz z rozdaniem nagród dla uczestników. W ramach projektu przeprowadziliśmy również: konkurs recytatorski o tematyce sportowej, konkurs wiedzy na tematy olimpijskiej, wystawę i konkurs plastyczny dotyczący wykonania rodzinnego plakatu promującego ideę walki fair-play. W trakcie realizacji projektu uczestnicy mieli okazję zaznajomić się między innymi z historią ruchu olimpijskiego, ideami olimpijskimi, nowymi dyscyplinami sportowymi oraz regułami sportowego trybu życia. Celem takich działań było zapobieganie agresji i patologii wśród młodych ludzi, poprzez zachęcenie ich do prowadzenia zdrowego stylu życia i spędzania czasu wolnego w aktywny sposób.

W realizację i udział w projekcie zaangażowaliśmy jak najwieksza liczbę mieszkańców naszej dzielnicy. Mieliśmy bowiem świadomość, jak ważne jest kierowanie się w kazdym aspekcie życia zasadami fair-play. Fair-play to czysta, uczciwa gra prowadzona nie tylko w sposób zgodny z przepisami, ale takze piękny i szlachetny. Dzisiaj wszyscy zobowiązanie jesteśmy do przekazywania naszym podopiecznym wartości związanych z tym pojęciem, choć nie dotyczy ono tylko i wyłącznie sportu. Powinno funkcjonować i być respektowane we wszystkich dziedzinach życia na co dzień. Uważamy, że aspekt moralno-społeczny w wychowaniu jest tak samo ważny jak dbałość o zdrowie, kondycję fizyczną, prawidłowe odżywianie czy higienę osobistą.

Przyświecały nam następujące cele:

- wykorzystanie sportu, w tym idei olimpijskiej w celach wychowawczych i edukacyjnych.

- promocja wiedzy, talentów teatralnych, plastycznych i dziennikarskich w oparciu o tradycję olimpijską.

- upowszechnienie wiedzy o sukcesach polskich olimpijczyków i ich wkładzie w rozwój sportu w Polsce.

- promowanie humanistycznych wartości sportu poprzez upowszechnianie zasad fair-play utozsamianych z ideą olimpijską.

- promocja walorów zdrowotnych, wysiłku na świeżym powietrzu.

- zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców dzielnicy Radziwie.

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski