SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Obchody Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku 

OFFICIUM OFFICIO PROVOCATUR

/Życzliwość wywołuje życzliwość/

Trzeba życzliwości i dobroci, aby pomagać.
Trzeba wielkości ducha, aby pomagać bezinteresownie.
Trzeba odwagi, aby nie zważając na przeszkody,
wytrwale i do końca wyciągać przyjazną dłoń.

Jubileusz 50-lecia Szkoły jest okazją do wspomnień, które choć minione zawsze pozostają w pamięci. Chociaż czas je porządkuje, czasem dodaje blasku, jednak dźwięk szkolnego dzwonka przywołuje ponownie te chwile…

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Tym, którzy swoją pomocą i zaangażowaniem sprawili, że uroczystość Jubileuszu była tak niezwykłym i podniosłym wydarzeniem. Serdecznie dziękujemy: Urzędowi Miasta Płocka, Radzie Osiedla „Radziwie”, Towarzystwu Ubezpieczeniowemu Uniqa Przedstawicielstwo Północzno-Mazowieckie, Prezes Banku Spółdzielczego „Mazowsze” w Płocku – Pani Bożenie Guzanek, Panu Andrzejowi Żabce, Państwu Jolancie i Wojciechowi Koziczyńskim, Pani Żanecie Robak, Księdzu Krzysztofowi Jaroszewskiemu, Pani Katarzynie Nowak, Panu Pawłowi Nowakowi oraz Panu Jerzemu Łubińskiemu.

Jednocześnie dziękujemy wszystkim za to, że tak licznie przybyli na naszą uroczystość.

images/stories/2012/Jubileusz50/Listy/List1.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Listy/List2.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Listy/List3.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Listy/List4.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Listy/List5.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Listy/List6.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Listy/List7.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Listy/List8.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Listy/List9.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Listy/List10.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Listy/List11.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Listy/List12.jpg

images/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz1.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz2.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz3.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz4.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz5.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz6.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz7.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz8.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz9.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz10.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz11.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz12.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz13.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz14.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz15.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz16.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz17.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz18.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz19.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz20.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz21.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz22.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz23.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz24.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz25.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz26.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz27.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz28.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz29.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz30.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz31.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz32.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz33.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz34.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz35.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz36.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz37.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz38.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz39.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz40.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz41.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz42.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz43.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz44.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz45.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz46.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz47.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz48.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz49.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz50.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz51.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz52.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz53.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz54.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz55.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz56.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz57.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz58.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz59.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz60.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz61.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz62.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz63.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz64.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz65.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz66.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz67.jpgimages/stories/2012/Jubileusz50/Jubileusz68.jpg
Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski