SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Obchody Jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 5

im. Wł. Broniewskiego w Płocku

Rok 2022 jest szczególny dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku. W czerwcu minęło dokładnie 60 lat od uroczystego otwarcia nowego budynku naszej szkoły. W związku z tym wspaniałym jubileuszem oraz Rokiem Broniewskiego, patrona placówki, ostatnie miesiące obfitowały w szereg imprez, spotkań i projektów łączących pokolenia oraz integrujących uczniów, nauczycieli, rodziców i środowisko lokalne.

30 września 2022 roku był dniem wieńczącym nasze działania. Obchody 60-lecia szkoły rozpoczęliśmy dzień wcześniej udziałem we mszy świętej w Kościele św. Benedykta, a kolejnego, w sali gimnastycznej w segmencie od ul. Cichej, odbyła się uroczysta akademia połączona z wystawami prac laureatów konkursów poświęconych twórczości Wł. Broniewskiego: plastycznego oraz fotograficznego. W holu głównym wchodzący mogli obejrzeć na dużym ekranie prezentację multimedialną dokumentującą historię placówki i ludzi z nią związanych.

Święto szkoły było wspaniałą okazją do snucia refleksji i wspomnień dotyczących losów osób związanych z naszą szkołą, przywołania w naszej pamięci Tych, którzy odeszli oraz do myśli o własnej przeszłości. Szkoła to młodość, beztroska, wspaniali przyjaciele, to głęboko wyryte w sercu niezatarte wspomnienia, to przecież najpiękniejsze lata w życiu każdego człowieka, do których powraca się z radością i rozrzewnieniem!

W imieniu nauczycieli, pracowników i uczniów naszej szkoły dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystości jubileuszowych za szczere życzenia i pamięć o szkole.

images/stories/202223/60lecie/164.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/165.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/166.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/173.JPG
             
images/stories/202223/60lecie/167.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/168.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/169.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/174.JPG
             
images/stories/202223/60lecie/170.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/171.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/172.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/175.JPG
             

 

images/stories/202223/60lecie/1.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/2.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/3.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/4.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/5.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/6.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/7.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/8.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/9.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/10.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/11.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/12.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/13.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/14.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/15.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/16.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/17.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/18.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/19.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/20.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/21.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/22.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/23.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/24.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/25.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/26.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/27.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/28.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/29.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/30.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/31.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/32.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/33.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/34.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/35.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/36.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/37.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/38.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/39.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/40.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/41.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/42.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/43.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/44.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/45.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/46.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/47.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/48.JPG
      ;  
images/stories/202223/60lecie/49.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/50.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/51.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/52.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/53.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/54.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/55.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/56.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/57.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/58.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/59.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/60.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/61.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/62.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/63.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/64.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/65.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/66.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/67.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/68.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/69.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/70.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/71.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/72.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/73.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/74.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/75.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/76.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/77.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/78.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/79.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/80.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/81.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/82.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/83.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/84.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/85.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/86.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/87.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/88.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/89.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/90.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/91.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/92.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/93.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/94.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/95.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/96.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/97.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/98.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/99.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/100.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/101.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/102.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/103.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/104.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/105.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/106.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/107.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/108.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/109.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/110.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/111.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/112.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/113.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/114.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/115.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/116.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/117.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/118.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/119.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/120.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/121.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/122.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/123.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/124.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/125.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/126.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/127.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/128.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/129.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/130.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/131.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/132.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/133.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/134.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/135.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/136.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/137.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/138.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/1099.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/140.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/141.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/142.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/143.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/144.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/145.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/146.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/147.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/148.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/149.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/150.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/151.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/151.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/152.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/153.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/154.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/155.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/156.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/157.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/158.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/159.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/160.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/161.JPG
         
images/stories/202223/60lecie/162.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/163.JPG
 
images/stories/202223/60lecie/139.JPG
Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski