SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4   tel. 24 262-31-08   fax. 24 269-65-05

Ankieta ewaluacyjna dla uczniów do zajęć informatyczno-technicznych w projekcie "Przyszłość zaczyna się od dziś"

Ankieta ewaluacyjna nr 1 dla uczniów
do zajęć informatyczno-technicznych prowadzonych w okresie: wrzesień-grudzień 2017r.
w projekcie "Przyszłość zaczyna się od dziś"
- czas  wypelniania ankiety upłynął.

Wyniki Ankiety nr 1 dla uczniów
do zajęć informatyczno-technicznych prowadzonych w okresie: wrzesień-grudzień 2017r.
w projekcie "Przyszłość zaczyna się od dziś"

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski