SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4   tel. 24 262-31-08   fax. 24 269-65-05

samorzad

 

Rada Samorządu Uczniowskiego
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku
w roku szkolnym 2018/2019

Aleksandra Chojnowska kl. VIIIa
Kajetan Jarzynka   kl. III c g           
Agata Różycka kl. VI b
Julia Dragan kl. VIIb
Wiktoria Żuchowska kl. VII a
Julia Kowalczyk kl. III c g

 

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku na rok szkolny 2018/2019
Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na:

 • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,
 • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole,
 • rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne),
 • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
 • bezpieczeństwo w szkole,
 • przeciwdziałanie szkolnej agresji oraz aktom wandalizmu,
 • dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły,
 • budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji.

Wśród zadań SU w bieżącym roku szkolnym znajdą się następujące przedsięwzięcia:

 • wybory samorządów klasowych;
 • wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego;
 • ustalenie tematyki uroczystości szkolnych i sporządzenie kalendarza;
 • ślubowanie klasy I – włączenie pierwszoklasistów do naszej społeczności;
 • Dzień Edukacji Narodowej;
 • wycieczki na cmentarz w celu porządkowania cmentarza, złożenia kwiatów i wieńców oraz zapalenia zniczy na grobach poległych żołnierzy;
 • Święto Niepodległości;
 • Andrzejki -  organizacja dyskoteki;
 • Mikołajki, uroczystości klasowe;
 • kiermasz ozdób świątecznych;
 • włączenie się w akcję Góra Grosza;
 • włączenie się w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy;
 • Choinka Noworoczna;
 • Walentynki- zorganizowanie poczty walentynkowej - zbieranie i rozdawanie kartek z dedykacjami;
 • Dzień Patrona Szkoły;
 • Dzień Kobiet – uroczystości klasowe;
 • Dzień Samorządności Uczniowskiej;
 • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja;
 • Dzień Dziecka
 • Dzień Rodziny
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

Poczet sztandarowy SP 5 wraz z delegacją uczniów włącza się w miejskie obchody świąt państwowych Skład pocztu sztandarowego w bieżącym roku szkolnym

Natalia Kawszyn 5a, Zuzanna Kucharska 5a, Krystian Kostun 6a

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski