SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Wizyta w Archiwum Państwowym w Płocku

30 maja klasa IV a wzięła udział w wycieczce do Państwowego Archiwum w Płocku. Uczniowie zostali zapoznani z dokumentami dotyczącymi patrona naszej szkoły Władysława Broniewskiego, min. wpisy w księdze meldunkowej czy podanie babci poety do cara, króla Polski o wydanie paszportu. Następnie godzinny wykład przybliżył rolę i znaczenie archiwum w Płocku, które gromadzi dokumenty związane z naszym rejonem. Największą ciekawość uczniów wzbudziły bardzo stare księgi zawierające akty zawarcia związku małżeńskiego, akty notarialne, księgi meldunkowe mieszkańców Płocka, a w szczególności Radziwia. Uczniowie dowiedzieli się, że każdy po wypełnieniu stosownego wniosku może mieć dostęp do zbiorów archiwum, np. gdy ktoś będzie chciał podjąć się prac badawczych lub poszukać informacji na temat własnej rodziny. Na zakończenie wizyty w archiwum można było zobaczyć magazyn, w którym przechowuje się dokumenty archiwalne i dowiedzieć się o tym w jakich warunkach przechowuje się te materiały, aby nie uległy zniszczeniu. Wizyta ta uświadomiła uczniom, że archiwum jest wyjątkowo cennym warsztatem pracy historyka i jednocześnie daje możliwość najpełniejszego zabezpieczenia dla potomności dokumentacji o wartości historycznej. 

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski