SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl


Zdobywamy kartę rowerową

  

7 czerwca uczniowie klas IV przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Celem egzaminu było: zdobycie uprawnień do jazdy na rowerze, wykazanie się znajomością zasad ruchu drogowego, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej i odbywał się w obecności przedstawiciela policji.

Część teoretyczna miała formę testu. Pytania dotyczyły: ogólnej znajomości przepisów ruchu drogowego, znajomości znaków drogowych i zasad obowiązujących pieszych i rowerzystów oraz udzielania pierwszej pomocy. Uczniowie, którzy zaliczyli część teoretyczną, przystąpili do egzaminu praktycznego. Część praktyczna dotyczyła wykazania się umiejętnością prawidłowej techniki jazdy.

 

Wszystkim szczęśliwym posiadaczom karty rowerowej Gratulujemy!

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski