SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Tym, którzy odeszli...

 

Początek listopada to czas dla nas bardzo szczególny.  Wspominamy tych, których już z nami nie ma. Tradycją naszej szkoły jest wizyta na pobliskim cmentarzu.  I w tym roku pamiętaliśmy o tych, którzy zapłacili najwyższą cenę za wolność, oddając życie w obronie Ojczyzny. Uczniowie klas: II a, II b, III a, III b, V a i VII a zapalili znicze na grobach żołnierzy poległych w 1920 r. oraz 1939 r.


Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski