SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Edukacja z wojskiem

  

W poniedziałek 20.05.2024 r. uczniowie klasy IV a  wzięli udział w pilotażowym programie „Edukacja z wojskiem”. Program edukacyjno - obronny jest przygotowany i realizowany wspólnie przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Obrony Narodowej. Polega na przeprowadzeniu przez żołnierzy Wojska Polskiego specjalnie przygotowanych szkoleń. Jego głównym celem jest podniesienie świadomości młodzieży w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków, umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych.

Podczas zajęć uczniowie zapoznali się m.in. z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia oraz nawykami udzielania pomocy. Wojskowi szkoleniowcy wiedzę i umiejętności przekazali w sposób ciekawy, praktyczny, dostosowany do wieku i przyjazny.

Szkolenie zakończyło się podsumowaniem zdobytej wiedzy, a każdy z uczestników otrzymał wojskowe gadżety  oraz certyfikat ukończenia szkolenia.


Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski