SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

RAZEM MÓWIMY STOP COVID-19

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego wspólnie z Towarzystwem Technicznym w Płocku, Chorągwią Mazowiecką ZHP oraz Grupą Ratownictwa Specjalistycznego OSP Płock rozpoczął akcję „RAZEM MÓWIMY STOP COVID – 19”, w ramach której nasza szkoła otrzymała pakiety składające się z maseczek, przyłbic wielokrotnego użytku, mydeł i płynów antybakteryjnych.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY !!!


Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski