SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

images/stories/gify/tablica.jpg

Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku powstała ze środków Narodowego Funduszu Budowy Szkół jako Pomnik Tysiąclecia państwa polskiego.

Początkowy projekt lokalizacji płockiej „Tysiąclatki” przewidywał budowę szkoły w prawobrzeżnej części Płocka, jednak dzięki staraniom Jadwigi Śliwińskiej, ówczesnej kierowniczki szkoły podstawowej, podjęto uchwałę o nowej lokalizacji budynku w lewobrzeżnej dzielnicy Płocka, Radziwiu.

Po dokonaniu lokalizacji przy ulicy Cichej w roku 1959 nastąpiło uroczyste wmurowanie aktu założycielskiego, którego dokonał ówczesny Przewodniczący MRN Józef Chlebicki.

Prace budowlane rozpoczęto w 1960r. Uroczyste otwarcie szkoły, której nadano imię wielkiego poety pochodzącego z Płocka Władysława Broniewskiego, miało miejsce 23 czerwca 1962r. Ceremonii dokonał Przewodniczący Rady Państwa Aleksander Zawadzki. W uroczystości brali udział włodarze naszego miasta i województwa, żona zmarłego poety Wanda Broniewska, nauczyciele, uczniowie oraz mieszkańcy dzielnicy.

W roku 1965 na skutek złego stanu zdrowia, kierowniczka szkoły Jadwiga Śliwińska zrezygnowała z pełnienia swej funkcji, a stanowisko po niej objął Sylwester Śliwiński, który pracował do 1970r. Na stanowisku tym był dwukrotnie. Po raz pierwszy w latach 1945-56 gdy w najtrudniejszym okresie pookupacyjnym był organizatorem pierwszej szkoły podstawowej na terenie Radziwia.

W 1967r. został ufundowany i przekazany szkole sztandar. Ten ważny dla życia szkoły fakt został poprzedzony zebraniem Komitetu Rodzicielskiego z udziałem przedstawicieli poszczególnych zakładów pracy z naszej dzielnicy. Podczas zebrania wybrano komitet fundacji sztandaru. Spośród członków rady pedagogicznej w jej skład weszli : kierownik szkoły Sylwester Śliwiński, Barbara Szachowska - sekretarz, Stanisław Kleniewski - skarbnik, Jadwiga Śliwińska i Teresa Garwacka.

S. Śliwiński przedstawił kilka projektów sztandarów szkolnych spośród których wybrano następujący: Strona pierwsza: napis z pełną nazwą szkoły, w środku kaganek na błękitnym tle; Strona druga: napis „Szkoła Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego 1968r.”, a w środku godło.

Sztandar wykonała hafciarka z Radziwia Kamila Jarzyńska.

Uroczystość przekazania sztandaru odbyła się 17 lutego 1968r. w rocznicę śmierci patrona Władysława Broniewskiego. Wśród zaproszonych gości był przyjaciel poety Stanisław Ryszard Dobrowolski, który wygłosił referat na temat życia i twórczości Broniewskiego.

W latach 1970 - 81 funkcję dyrektora szkoły pełnił Stanisław Kleniewski, a jego zastępcą była Maria Kuffel.

W roku 1981 w związku z odejściem na emeryturę S. Kleniewskiego i przejściem M.Kuffel do Szkoły Podstawowej nr 3 w Płocku, nominację na dyrektora szkoły otrzymał Jerzy Bojanowski, a wicedyrektora Urszula Malesa.

W związku z klęską powodzi, jaka nawiedziła naszą dzielnicę 9 stycznia 1982r. i ewakuacją całej ludności, od 9 stycznia do 20 stycznia 1982r. nastąpiła przerwa w zajęciach szkolnych. W budynku szkolnym kwaterował sztab przeciwpowodziowy MO.

Zajęcia lekcyjne rozpoczęły się 21 stycznia 1982r. w Domu Technika w Płocku i prowadzone tam były do końca stanu powodziowego, tj. do 8 marca 1982r.

Wiosną tegoż roku rozpoczął się trwający do końca wakacji, kapitalny remont budynku szkolnego oraz terenu wokół szkoły, który obejmował: pokrycie dachu, prace blacharskie, wymianę stolarki budowlanej, malowanie zewnętrzne i wewnętrzne, wymianę oświetlenia, przebudowę sali gimnastycznej, bieżni i dobudowę stołówki.

W związku z reformą szkolnictwa w 1999r. nasza szkoła na dwa lata została przekształcona w Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Płocku. W jej gmachu kształcono uczniów na dwóch poziomach: szkoły podstawowej i gimnazjum.

1 września 2001r. powróciliśmy do dawnej nazwy - Szkoła Podstawowa nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku.

W 2003r. Pani Urszula Malesa, po 22 latach pracy na stanowisku wicedyrektora szkoły, odeszła na emeryturę, a jej dotychczasową funkcję dyrektor powierzył Pani Elżbiecie Tyszce.

Od września 2006r. po odejściu Pana Jerzego Bojanowskiego na emeryturę, do roku 2010 dyrektorem szkoły była Pani Agata Mazur.

We wrześniu 2010r. dyrektorem została Pani Elżbieta Tyszka, a funkcję wicedyrektora pełni Pani Anna Michalska.

W związku z reformą systemu edukacji od 1 września 2017r. do placówki zostały włączone klasy Gimnazjum nr 3 w Płocku. Dyrektorem została Pani Elżbieta Tyszka, wicedyrektorem szkoły podstawowej Pani Anna Michalska a oddziałów gimnazjalnych Pani Elżbieta Chmura.

14 grudnia 2017r. szkoła będzie obchodziła uroczysty Jubileusz 55-lecia istnienia.

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski