SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

flgaSzkolny Klub Europejski powstał z inicjatywy nauczycielek : Anety Fistkowskiej i Anny Michalskiej w październiku 2003r. Zajęcia prowadzone są raz w tygodniu.

Celem klubu jest:

  • kształtowanie świadomości europejskiej poprzez propagowanie wśród dzieci i młodzieży jak najszerszej wiedzy o Europie,
  • propagowanie idei zjednoczonej Europy, ochrony i poszanowania praw człowieka,
  • zapoznawanie uczniów z dziedzictwem kulturowym poszczególnych krajów europejskich,
  • polskaprzekazywanie wiedzy o instytucjach Unii Europejskiej,
  • promowanie europejskiego wymiaru w edukacji,
  • przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w zjednoczonej Europie.

ludzik

W naszej szkole od kilku lat widać żywe zainteresowanie uczniów problematyką europejską. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w konkursach plastycznych i wiedzy o Unii Europejskiej (gdzie zdobywają szereg nagród), wykonują tematyczne gazetki, reprezentowały szkołę na Paradach Młodego Europejczyka i kolejnych edycjach Pikniku Europejskiego. Nasza szkoła jako jedyna szkoła podstawowa w Płocku od pięciu lat organizuje Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej o zasięgu powiatowym. SKE europazapewnia dzieciom możliwość aktywnego pogłębiania wiadomości o Unii Europejskiej i przygotowuje uczniów do samodzielnego pokonywania kolejnych progów w zdobywaniu wiedzy o historii, tradycji, obyczajach i kulturze państw wchodzących w skład Unii Europejskiej.

Członkowie koła współpracują z dyrektorem szkoły, nauczycielami, środowiskiem lokalnym oraz Szkolnymi Klubami Europejskimi ze Szkoły Podstawowej nr 22        i Szkoły Podstawowej nr 18 w Płocku, Regionalnym Centrum Informacji Europejskiej w Płocku i Polską Fundacją im. Roberta Schumana w Warszawie.

aifelPonadto organizujemy spotkania i pogadanki na tematy związane z Europą i integracją europejską oraz aktywnie uczestniczymy w tego rodzaju wydarzeniach.

W bieżącym roku nadal aktywnie współpracujemy z Europe Direct i Centrum Integracji Europejskiej przy Szkole Wyższej imienia Pawła Włodkowica w Płocku. W/w organizacje przekazują nam wiele materiałów wspomagających prowadzenie zajęć.

bandera

W porozumieniu z opiekunkami i Filią nr 1 Książnicy Płockiej pracownicy tych instytucji w styczniu 2006r. rozpoczęli cykl zajęć szkoleniowych, podczas których zapoznają naszych klubowiczów z kulturą, zwyczajami i historią poszczególnych państw UE. Zajęcia odbywają się do chwili obecnej raz w miesiącu w budynku Filii nr 1 Książnicy Płockiej.

Wszystkich chętnych uczniów naszej szkoły zapraszamy do uczestnictwa w Szkolnym Klubie EuropejskimflagaUNI

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski