SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Zamawiający - Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ul. Cicha 12a 09-402 Płock informuje o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na obsługę cateringową spotkania z rodzicami organizowanego w ramach projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wynik postępowania(pdf)

Zamawiający – Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wyniku postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie 3 szkolnych wyjazdów integracyjno- edukacyjnych w ramach projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie (pdf)

Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie 3 szkolnych wyjazdów integracyjno-edukacyjnych w ramach projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. SIWZ (pdf) Ogłoszenie(mht)

Zamawiający – Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wyniku postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie 5 szkolnych wyjazdów integracyjno- edukacyjnych w ramach projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Ogłoszenie pdf)

Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie 5 szkolnych wyjazdów integracyjno-edukacyjnych w ramach projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Ogłoszenie(pdf)  SIWZ(pdf)

Komunikat

Zamawiający – Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje o wyniku postępowania na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku dla potrzeb realizacji projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja(pdf) 

Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku informuje, że w związku z zamówieniem na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku dla potrzeb realizacji projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wpłynęły zapytania wykonawcy. Informacja (pdf)

Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku informuje, że w związku z zapytaniem Wykonawcy wprowadzono zmianę do SIWZ o doknano zmiany terminu składania ofert na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku dla potrzeb realizacji projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Zapytanie(pdf) Ogłoszenie (pdf)

Zamawjający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku dla potrzeb realizacji projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. SIWZ(pdf) Ogłoszenie(pdf)

Komunikat

Zamawiający – Gmina - Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp unieważnia postępowanie na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku dla potrzeb realizacji projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski