SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ogłasza przetarg nieograniczony na ”Dostawę oleju opałowego do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im.Władysława Broniewskiego przy ul. Cichej 12a w Płocku”. Ogłoszenie(pdf), SIWZ(doc)

Zamawiający - Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ul. Cicha 12a 09-402 Płock informuje, o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację usługi kompleksowej organizacji konferencji na zakończenie realizacji projektu połączonej z piknikiem integracyjnym dla uczniów i rodziców na zakończenie roku szkolnego 2013r w ramach projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wynik zamówienia(pdf)

Zamawiający - Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ul. Cicha 12a 09-402 Płock działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp zaprasza do złożenia oferty na realizację usługi kompleksowej organizacji konferencji na zakończenie realizacji projektu połączonej z piknikiem integracyjnym dla uczniów i rodziców na zakończenie roku szkolnego 2013r w ramach projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zaproszenie(pdf)

Zamawiający - Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ul. Cicha 12a 09-402 Płock informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę pomocy dydaktycznych dla potrzeb realizacji projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wynik postępowania(pdf)

Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku im. Władysława Broniewskiego w Płocku ul. Cicha 12a 09-402 Płock działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp wydłuża termin składania ofert na organizowanie i przeprowadzenie 3 szkolnych wyjazdów integracyjno-edukacyjnych organizowanych w ramach projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki do 29.03.2013r godz.10.00 Zaproszenie (pdf)

Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku im. Władysława Broniewskiego w Płocku ul. Cicha 12a 09-402 Płock działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp zaprasza do złożenia oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie 3 szkolnych wyjazdów integracyjno-edukacyjnych organizowanych w ramach projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki. (Zaproszenie pdf) (Umowa pdf)

Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku im. Władysława Broniewskiego w Płocku ul. Cicha 12a 09-402 Płock działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp informuje o wyniku zamówienia na prowadzenie zajęć wspomagających rozwój kompetencji kluczowych uczniów klasy „O” organizowanych w ramach projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Komunikat(pdf)

Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku im. Władysława Broniewskiego w Płocku ul. Cicha 12a 09-402 Płock działając zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy Pzp zaprasza do złożenia oferty na prowadzenie zajęć wspomagających rozwój kompetencji kluczowych uczniów klasy „O” organizowanych w ramach projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2 Zaproszenie(pdf)

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski