SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu

w 2023 roku obchodzić będziemy 7 lutego pod hasłem:

„DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU: DZIAŁAJMY RAZEM!”

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 roku jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Digital Europe”. Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange.

DBI ma na celu:

  • inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych,
  • zaznajamianie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online,
  • promocję pozytywnego wykorzystywania internetu.

Nasza szkoła, jak co roku w lutym, włączyła się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. Na mapie lokalnych inicjatyw wspierających to przedsięwzięcie numer naszej inicjatywy to 20240332. Podczas obchodów DBI w Szkole Podstawowej nr 5 w Płocku chcemy wskazać zagrożenia w sieci i cyberprzestrzeni oraz zwrócić uwagę na rolę każdego użytkownika internetu w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Chcemy szczególnie podkreślić potencjał internetu, który dzieci mogą wykorzystać zarówno w edukacji, kontaktach z rówieśnikami, jak również jako formę twórczej rozrywki.

 

Zasady bezpiecznego korzystania z internetu

 

Zachęcamy nauczycieli do skorzystania z lekcji online, które organizowane są niemal codziennie od 8 lutego do końca marca. Dostępne są bezpłatnie, po wcześniejszej rejestracji na stronie dbi.pl/lekcjeonline. Proponujemy również udział w przygotowanych przez organizatorów DBI bezpłatnych webinarach poświęconych zagadnieniom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży online, dostępnych pod adresem: https://www.saferinternet.pl/dbi/webinary.html

Dzieci i młodzież zachęcamy do pogłębiania swojej wiedzy o bezpieczeństwie w sieci poprzez udział w kursach, które znajdują się pod adresem: https://edukacja.fdds.pl/course/index.php?categoryid=7

Rodziców i opiekunów zapraszamy do zapoznania się z poradnikami i broszurami dotyczącymi różnych aspektów świadomego i bezpiecznego korzystania z zasobów internetu, dostępnych na stronie: https://www.saferinternet.pl/materialy-edukacyjne/poradniki-i-broszury.html

DZIAŁAJMY RAZEM DLA DOBRA NASZYCH DZIECI!

Więcej pod adresem: DBI_2024

*Informacje zostały zaczerpnięte z: http://www.saferinternet.pl/ , https://www.nask.pl oraz Platforma edukacyjna Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (fdds.pl)


Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski