SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl
SZKOLNE KOŁO
 LIGI OCHRONY PRZYRODY
 
 

LOP Szkolne Koło LOP skupia 45 uczniów zainteresowanych problemami ochrony środowiska . Głównym celem działalności koła LOP jest kształtowanie postaw ekologicznych młodzieży oraz wdrażanie do działań sprzyjających harmonijnemu funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego. Dzieci uczą się obserwować przyrodę, dostrzegać pozytywne i negatywne zjawiska zachodzące w ekosystemach, rozpoznawać związki między środowiskiem przyrodniczym a człowiekiem oraz jego działalnością, podejmować działania na rzecz ochrony środowiska, zgłębiać wiedzę o przyrodzie w oparciu o obserwację, doświadczenia i fachową literaturę.

Członkowie koła uczestniczą w zajęciach terenowych, na których rozpoznają rośliny według klucza oraz oznaczają stopień zanieczyszczenia powietrza tlenkami siarki na podstawie skali porostowej. Wykonują zielniki z roślin zebranych podczas wycieczek oraz albumy dotyczące roślin i zwierząt objętych ochroną prawną w Polsce.

Aby lepiej poznać globalne problemy ekologiczne oglądają filmy edukacyjne a później przygotowują i przedstawiają referaty oraz plakaty i postery dotyczące dziury ozonowej, efektu cieplarnianego i kwaśnych deszczy.

Uczniowie biorą udział w konkursach organizowanych przez Zarząd Okręgowy LOP w Płocku .

Tradycyjnie uczestniczą w akcji „ Sprzątanie Świata – Polska”. Opiekują się pracownią przyrodniczą i akwarium szkolnym. Zimą dokarmiają ptaki . Opiekunem SK LOP jest mgr Barbara Stanisz.
Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski