SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Wyloguj się... i szyj...

7 marca uczestniczki "Koła Młodego Odkrywcy" wzięły udział w warsztatach krawieckich, które zostały przeprowadzone w Zespole Szkół Usług i Przedsiębiorczości w Płocku przez Panią Małgorzatę Garlej. W zajęcia zostały zaangażowane uczennice tej szkoły z klas o profilu technik stylista. Warsztaty te oprócz nabycia praktycznych podstawowych umiejętności z zakresu krawiectwa, dostarczyły członkiniom Koła Młodego Odkrywcy  wiele radości i satysfakcji z odkrywania tajników zawodu. Więcej informacji oraz galerię zdjęć znajdziecie pod adresem ZSUiP w Płocku


Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski