SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

PRACOWNIA JĘZYKOWA

W dobie globalizacji umiejętność posługiwania się językami obcymi staje się nieodzownym elementem sukcesu zarówno na arenie międzynarodowej, jak i lokalnej. Właśnie dlatego, w Szkole Podstawowej nr 5 im. Wł. Broniewskiego w Płocku postanowiono stworzyć nowoczesną pracownię językową, która otwiera przed uczniami i nauczycielami nowe możliwości nauki i rozwoju. W ramach Społecznej odpowiedzialności biznesu organizacja pozarządowa wsparła naszą placówkę i pozyskała środki z firmy Hyundai pracującej dla Orlen Olefiny.

Pracownia językowa Mentor Advanced (24 stanowiska uczniowskie + 1 stanowisko nauczyciela) to najwyższy model laboratorium językowego, w którym połączono rozwiązanie hardwarowe z bogatym funkcjonalnie oprogramowaniem. System, nie tylko spełnia najwyższe wymogi lektorskie, ale także daje nieograniczone możliwości nauczycielowi, jak choćby swobodę sterowania funkcjami pracowni w technologii bezprzewodowej. Wszystkie aplikacje z łatwością obsługuje się na monitorze dotykowym, a sam program pozwala dostosować funkcje do potrzeb całej klasy. Szeroki wachlarz możliwości to szansa na zwiększenie efektywności nauczania.

      
     
     

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski