SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Katyń. Pamiętamy. Uczcijmy Pamięć bohaterów.

galeria>>>więcej<<<

13 kwietnia br. z okazji Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej uczniowie klasy II gimnazjum uczestniczyli w uroczystym apelu przy „Dębie Pamięci” dedykowanym płk Jerzemu Wojciechowi Faustynowi Cegielskiemu, dowódcy 3 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów, zamordowanemu w Charkowie przez NKWD.

Ważne są dla nas słowa Świętego Jana Pawła II: ,,Człowiek nie może pozwolić, żeby prawda została wydarta pod pozorem niczym nieograniczonej wolności, nie można zagubić w sobie krzyku sumienia, jak głosu prawdy, który go przerasta, ale która równocześnie czyni go człowiekiem i stanowi o jego człowieczeństwie". Ważne jest dla nas uczczenie pamięci ofiar zbrodni katyńskiej, a zarazem przywrócenie i zagwarantowanie im zbiorowej, pokoleniowej pamięci narodu.


Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski