SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ogłasza przetarg nieograniczony na ”Dostawę oleju opałowego do kotłowni w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 im.Władysława Broniewskiego przy ul. Cichej 12a w Płocku”. Ogłoszenie(pdf), SIWZ(doc)

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski