SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

Komunikat

Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku informuje o wynikach postępowania przetargowego na pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi finansowej projektu, pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi finansowej, pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi informatycznej i promocji projektu, pełnienie funkcji specjalisty ds. wdrożenia dla potrzeb realizacji projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Informacja(pdf)

Zamawiający – Gmina - Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 dokonał zmiany SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp postępowania przetargowego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku dla potrzeb realizacji projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ogłoszenie 09.11.2011r.(pdf) Zmiana SIWZ na podstawie art. 38 ust. 4 (pdf)

Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ogłasza przetarg na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla potrzeb realizacji projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Ogłoszenie(pdf) SIWZ(pdf)

Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku przekazuje wyjaśnienie na zapytanie do przetargu na pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi finansowej projektu, pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi finansowej, pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi informatycznej i promocji projektu, pełnienie funkcji specjalisty ds. wdrożenia dla potrzeb realizacji projektu „N@uka sposobem na lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Odpowiedź(pdf)

Komunikat: Zamawiający Gmina Miasto Płock/ Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocka informuje o konieczności wprowadzenia zmian do przedmiotu zamówienia "na pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi finansowej projektu, pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi finansowej, pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi informatycznej i promocji projektu, pełnienie funkcji specjalisty ds. wdrożenia dla potrzeb realizacji projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Zmienione SIWZ(pdf) Ogłoszenie o zmianie(pdf).

Zamawiajacy: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podtsawowa nr 5 w Płocku ogłasza przetarg nieograniczony "na pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi finansowej projektu, pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi finansowej, pełnienie funkcji specjalisty ds. obsługi informatycznej i promocji projektu, pełnienie funkcji specjalisty ds. wdrożenia dla potrzeb realizacji projektu „N@uka sposobem na lepsza przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki" Ogłoszenie(pdf) SIWZ(pdf)

Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płock informuje o wynikach postępowania przetargowego pn: Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz socjoterapuetycznych w kalsach I-III oraz IV-VI w Szkole Podstawowej nr 5 w Płocku w ramach projektu "N@uka sposobem na lepszą przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Informacja (doc)

 OGŁOSZENIE

Zamawiający: Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku informuje, że w związku z otrzymanymi zapytaniami wprowadzono zmiany do ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ. Ogłoszenie o zmianie dnia 13.10.11r.(pdf) Zmiana treści SIWZ z dnia 13.10.11r.(pdf)

Zamawiający: Gmina Miasto Płock/ Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ul. Cicha 12a, 09-402 Płock informuje, że zaistniała konieczność zamieszczenia Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia(pdf)

Gmina Miasto Płock/Szkoła Podstawowa nr 5 w Płocku ogłasza przetarg nieograniczony na "Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz socjoterapeutycznych w klasach I-III oraz IV-VI w Szkole Podstawowej nr 5 w Płocku w ramach projektu "N@uka sposobem na lepszą przyszłość" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego".

Do pobrania: SIWZ(pdf) Ogłoszenie(pdf)

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski