SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

"Zostań Młodym Programistą"

W konkursie "Zostań Młodym Programistą"
należało zdobyć największą liczbę certyfikatów za zadania wykonane na platformie
CodeWeek.

Wyłoniono sześciu najaktywniejszych programistów:

Karol Bilski
Daria Miaśkiewicz
Tatiana Misiak
Oliwia Jędrzejewska
Natalia Zastawna
Szymon Orłowski

Laureaci zdobyli tytuł "Najlepszy Szkolny Programista" oraz ocenę celującą z informatyki za wykonane zadania.

Adam Miaśkiewicz został wyróżniony tytułem Najmłodszy szkolny programista.

Wszystkim dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom gratulujemy:))


Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski