SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

 

Klasa Ia

Wychowawca: Alicja Dąbrowska

Klasa liczy: 17 uczniów
dziewczęta: 8
chłopcy: 9

____________________ _ ____________________

 Klasa Ib

Wychowawca: Anna Zgorzelska

Klasa liczy: 20 uczniów
dziewczęta: 10
chłopcy: 10

 ____________________ _ ____________________
____________________ _ ____________________

 

Klasa IIa

Wychowawca: Anna Zalewska 

Klasa liczy: 21 uczniów
dziewczęta: 10
chłopcy:11

____________________ _ ____________________

Klasa IIb

Wychowawca: Małgorzata Radomska-Słowik

Klasa liczy: 18 uczniów
dziewczęta: 10
chłopcy: 8

____________________ _ ____________________
____________________ _ ____________________

 

Klasa IIIa

Wychowawca: Martyna Płaszczyk 

Klasa liczy: 18 uczniów
dziewczęta: 11
chłopcy:7

____________________ _ ____________________

Klasa IIIb

Wychowawca: Iwona Ziółkowska

Klasa liczy: 20 uczniów
dziewczęta: 12
chłopcy: 8

____________________ _ ____________________
____________________ _ ____________________

Klasa IVa

Wychowawca: Agnieszka Pietruk

Klasa liczy: 22 uczniów
dziewczęta:10
chłopcy: 12

____________________ _ ____________________

Klasa IVb

Wychowawca: Marta Kowalska

Klasa liczy: 21 uczniów
dziewczęta: 10
chłopcy: 11

____________________ _ ____________________
____________________ _ ____________________

 

Klasa Va

Wychowawca: Aneta Fistkowska

Klasa liczy: 24 uczniów
dziewczęta: 9
chłopcy: 15

____________________ _ ____________________

Klasa Vb

Wychowawca: Agnieszka Lewandowska

Klasa liczy: 17 uczniów
dziewczęta: 8
chłopcy: 9

____________________ _ ____________________
____________________ _ ____________________

 

Klasa VIa

Wychowawca: Izabela Bitkowska 

Klasa liczy: 19 uczniów
dziewczęta:7
chłopcy:12

____________________ _ ____________________

Klasa VIb

Wychowawca: Małgorzata Kluczyńska-Pach

Klasa liczy: 20 uczniów
dziewczęta: 12
chłopcy:8

____________________ _ ____________________
____________________ _ ____________________

Klasa VIIa

Wychowawca:  Dorota Czekaj

Klasa liczy: 27 uczniów
dziewczęta: 6
chłopcy: 21


____________________ _ ____________________
____________________ _ ____________________

 

 Klasa VIIa

Wychowawca: Agnieszka Śmiechowska

Klasa liczy: 23 uczniów
dziewczęta:6
chłopcy: 17

____________________ _ ____________________

Klasa VIIIb

Wychowawca: Katarzyna Czapik

Klasa liczy: 20 uczniów
dziewczęta: 14
chłopcy:6

____________________ _ ____________________

Klasa VIIIc

Wychowawca: Monika Boćkowska

Klasa liczy: 19 uczniów
dziewczęta: 12
chłopcy: 7

____________________ _ ____________________
____________________ _ ____________________

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski