SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5
im. Władysława Broniewskiego w Płocku
09-401 Płock ul. Krakówka 4 tel. 24 262 31 08, +48 785 501 372
e-mail: sekretariat.sp5@plocman.pl

1945 r.
Powstanie pierwszej powojennej szkoły podstawowej na terenie Radziwia.

1959 r.
Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego, którego dokonał przewodniczący MRN Józef Chlebicki w obecności kuratora Klimaszewskiego.

1960 r.
Rozpoczęcie prac budowlanych.

23 czerwca 1962 r.
Uroczyste otwarcie szkoły w obecności najwyższych władz państwowych i żony zmarłego poety - patrona szkoły - Wandy Broniewskiej.

1962-1963 r.
Pierwszy rok szkolny w nowym budynku.

1965 r.
Do pracy w szkole powraca kierownik Sylwester Śliwiński.

1966/67 r.
Pojawienie się w SP nr 5 klas ósmych.

17 luty 1968 r.
W rocznicę śmierci patrona szkoły, uroczyste przekazanie szkole sztandaru.

1970-1981 r.
Lata pracy Stanisława Kleniewskiego, kierownika szkoły i zastępcy Marii Kuffel.

1980 r.
Wanda Chotomska z wizytą w naszej szkole.

1981 r.
Jerzy Bojanowski obejmuje funkcję dyrektora szkoły, a wicedyrektorem zostaje Urszula Melasa.

9.01-20.01 1982 r.
Przerwa w zajęciach szkolnych spowodowana klęską powodzi. Do 8.03   zajęcia odbywały się w Domu Technika w Płocku. W tym czasie wielu uczniów przebywało poza miejscem zamieszkania.

20.07.1982r.
Wyjazd harcerzy na obóz do Czechosłowacji.

8-9 października 1982 r.
Obchody XX-lecia szkoły.

14 grudnia 1982 r.
Wizyta Węgrów udzielających pomocy uczniom szkoły w czasie powodzi.

25.11.1985r.
Zawarcie umowy patronackiej pomiędzy Dyrekcją SP 5, a Dyrekcją Płockiej Stoczni Rzecznej.

1987 r.
Uroczyste obchody 25-lecia szkoły. Z tej okazji przyznano szkole medal Za Zasługi dla Miasta Płocka i Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej za opiekę nad miejscami walk i męczeństwa.

20.06.1992 r.
Odsłonięcie pamiątkowej tablicy poświęconej państwu: J.i S. Śliwińskim - inicjatorom budowy szkoły i jej długoletnim dyrektorom.

06.11.1992r.
Opracowanie i zatwierdzenie Statutu SP 5.

1999 r.
Nowa sala gimnastyczna dla uczniów klas młodszych.

1999 r.
Przekształcenie placówki w ZSO nr 3, w którego skład wchodzą: szkoła podstawowa i gimnazjum.

2001 r.
Rozdział ZSO nr 3 na: SP 5 i Gimnazjum nr 3.

18.06. 2003r.
Pożegnanie uczniów Gimnazjum nr 3, którzy od września będą się uczyć w nowym budynku przy ul. Krakówka.

22 – 29.04.2003r.
Wyjazd na Zieloną Szkołę do Seneca na Słowacji.

2003 r.
Funkcję wicedyrektora szkoły obejmuje Elżbieta Tyszka.

1.10. 2004 r.
Szkoła otrzymuje certyfikat „Szkoły z klasą” .

26.11. 2004 r.
II edycja międzyszkolnego konkursu recytatorskiego poezji religijnej „Recytuj i raduj się”.

7.04. 2004 r.
I Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku.

25.05. 2004 r.
Finał VIII Diecezjalnego Konkursu Biblijnego.

12.04. 2005 r.
I Międzyszkolny Konkurs: „Mnie ta ziemia od innych droższa” propagujący twórczość patrona szkoły Wł. Broniewskiego.

05.2005r.
II Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku.

18.06. 2005 r.

Mazowiecka Parafiada Dzieci i Młodzieży im. Wielkiego Papieża.

18.10. 2005 r.

Wieczór z Ojcem Świętym JP II , zorganizowany jako jeden z elementów obchodów XX Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w Płocku, obchodzony pod hasłem: „Janowi Pawłowi Wielkiemu w hołdzie”.

11.2005 r.
III edycja międzyszkolnego konkursu recytatorskiego poezji religijnej „Recytuj i raduj się”.

27.04.2006 r.
II edycja Międzyszkolnego Konkursu: „Mnie ta ziemia od innych droższa” propagującego życie i twórczość patrona szkoły W. Broniewskiego.

05. 2006r.
III Turniej Piłki Nożnej Chłopców o Puchar Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku.

31.05.2006r.
Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej.

01.09.2006r.
Dyrektorem SP nr 5 zostaje Pani Agata Mazur.

11.2006 r.
IV edycja międzyszkolnego konkursu recytatorskiego poezji religijnej „Recytuj i raduj się”.

01.2007r.
Uroczystość środowiskowa z okazji Dnia Babci I Dziadka.

16.10.2007r.
Uroczyste podsumowanie projektu „Nasza Szkoła ma już 45 lat”.

27.03.2007r.
III edycja Międzyszkolnego Konkursu: „Mnie ta ziemia od innych droższa” propagującego życie i twórczość patrona szkoły W. Broniewskiego.

22.05. 2007r.
II edycja Międzyszkolnego Konkursu wiedzy o Unii Europejskiej.

01.09.2010r.
Dyrektorem SP nr 5 zostaje Pani Elżbieta Tyszka. Wicedyrektorem – Pani Anna Michalska.

01.09.2011r.
Szkoła przystępuje do programu Płockiej Akademii Piłki Nożnej.

01.10. 2011r.
Rozpoczęcie realizacji projektu „N@uka sposobem na lepszą przyszłość”.

11.2011r.
Do użytku zostaje oddany plac zabaw dla dzieci, powstały w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”.

06.01.2012r.
Udział w Orszaku Trzech Króli w Płocku.

29.02.2012r.
Premiera spektaklu słowno-muzycznego „Więc sny? I znów jestem w Płocku”, będącego elementem płockich obchodów Roku Władysława Broniewskiego.

07.2012r.
Przy szkole rusza budowa kompleksu sportowego „Orlik”.

1.09.2012r.
W szkole rozpoczyna funkcjonowanie klasa „0”.

19.10.2012r.
Uroczyste obchody Jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku.

1 września 2017 r.  
W związku z reformą systemu edukacji do placówki zostały włączone klasy Gimnazjum nr 3 w Płocku. 

14.12.2017r.
Uroczyste obchody Jubileuszu 55-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku.

2022 r.
Rok 2022 ustanowiono w Płocku Rokiem Władysława Broniewskiego.

30.09.2022r.
Uroczyste obchody Jubileuszu 60-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku.

Copyright © 2011 SP5 Wszelkie prawa zastrzeżone
Autor: mgr inż. Daniel Kozłowski